Skip to content

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08  Bratislava
Slovakia
Telefón: +00421 2 33319 111

Veľmi radi vám odpovieme na vaše prípadné dotazy alebo pripomienky.

http://www.henkel.sk/

Naplánujte si trasu

Nižšie uvedené údaje budú spracovávané spoločnosťou HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom: Bratislava, Záhradnícka 91, PSČ: 821 08, Slovenská republika, IČO:17 324 246, e-mail: dataprotectionsk@henkel.com, tel.: +421 2 333 19 212  na účely zodpovedania Vašej požiadavky, po dobu nevyhnutnú a na základe oprávneného záujmu. Príjemcom Vašich osobných údajov budú tiež spoločnosti skupiny Henkel a spoločnosť Visual Communication, s.r.o.,  so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 785 365. Máte právo na  prístup k spracovávaným údajom, právo na ich opravu, blokovanie, výmaz a právo vzniesť námietku proti spracovaniu týchto údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

    Back To Top